Kirsten Flagstad-salen
Onsdag, 14. september 2022
09:30-15:30

Blir du med på et felles løft for bærekraft i Innlandet? Vi skal gi deg innblikket som gjør at du aldri igjen lurer på hvorfor bærekraft er viktig. Innblikket som gjør at du som leder, ansatt og menneske finner din plass i et krafttak for fremtiden ingen av oss har råd til å overse.

Vi skal fra festtaler til faktisk handling. Fra styremøter og kaffeprat til praksis. Vi er nødt til å forholde oss til det. Vi er nødt til å handle. Men hvordan?

FNs bærekraftsmål vil definere forretningsmodellene, investeringene, handlingene og livene våre på en måte vi ikke helt har skjønt omfanget av.

Skal Innlandet gå foran? Skal Innlandet vise at vi er og kan være de fremoverlente og offensives eksempel?

Vi ønsker å invitere til en konferanse som skal åpne øynene. Som skal synliggjøre hvor og hvorfor det er viktig å ta bærekraft på alvor. Og ikke minst: HVORDAN vi kan ta bærekraft på alvor. En konferanse som skal hjelpe, inspirere, eksemplifisere og synliggjøre hvordan du kan navigere i et uoversiktlig og for mange ukjent bærekraftslandskap.

Vi ønsker å tette gapet mellom ord og handling. Mellom tilgjengelig kunnskap og anvendt kunnskap. Les mer på konferansens egen nettside.

Konferansen arrangeres av Team Tomorrow, som har fått flere av Norges beste kvinner og menn på bærekraft til Hamar kulturhus:

BØRGE OUSLAND
Som en av få som har sett klimaendringene på nært hold, skal verdens mest banebrytende polfarer gi
oss et sjeldent og tankevekkende innblikk i utfordringene verden står overfor. Innblikket som gjør du
aldri mer lurer på hvorfor bærekraft er viktig.

EMILIE VOE NERENG
Emilie er en av fremtidens stemmer innen det feltet for bærekraft der dine vaner kan gjøre størst
endring, nemlig personlig matforbruk. Hun inspirerer neste generasjon og er en av de sterkeste
stemmene i Norge mot unge voksne. Hvilken forskjell kan vi gjøre i vår egen hverdag, på vårt eget
kjøkken? Emilie Voe Nereng gir oss svaret på hvordan vi kan forme fremtidens matvaner.

CATHRINE MOKSNES
Hvordan skal du og akkurat din bedrift, uavhengig av størrelse og bransje, sikre grønn vekst? Hva
skiller vinnerne i markedet på bærekraftig merkevarebygging? Med 20 års erfaring innen kommersiell strategi med noen av verdens største merkevarer, er vi trygge på at du kommer til se på temaet med helt nye briller etter Cathrine har forlatt scenen.

INGRID BERGTUN
Gjenbruksmagi på direkten! Vi oppfordrer deg og din bedrift å ta med tekstilene, gardinene, sofatrekket dere ikke skal bruke. Mens konferansen pågår skrider Fæbrik-grunder Ingrid Bergtun til håndarbeidet for å vise oss gjenbrukens kraft og muligheter.

BEATE NOSSUM
Møt en av Norges fremste eksperter på klima- og endringskommunikasjon. Beate Nossum er grunnlegger og partner i klimabyrået Fo°tprint. Et raskt voksende rådgivningsselskap som har spesialisert seg på det grønne skiftet og utelukkende går inn i prosjekter som bidrar til raskere bærekraftig omstilling.

MARIA ABRAHAMSEN ØSTHASSEL
Psykolog Maria Abrahamsen (@psyktdeg) belyser hvordan vi er avhengig av å ha et psykologisk
overskudd for å kunne ta bærekraftige valg for fremtiden. Psykiske lidelser er blitt en av vår tids store
helseutfordringer, og den største årsaken til utbrenthet og sykemeldinger. En av de viktigste tingene vi
kan gjøre fra et miljø- og samfunnsøkonomisk perspektiv er derfor å styrke den mentale folkehelsen.
God psykisk helse er en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Maria vil bidra med konkrete verktøy
for å bygge en sterk psykisk helse, både i arbeidsliv og i privatliv.

FIRE LOKALE INITIATIV
Fire lokale aktører i næringslivet kommer for å presentere sine bærekraftinitiativ. Til inspirasjon og
læring for oss alle.

Vi håper du også kommer. Nå skjer det!