Søk

Musikkrådet

Hedmark og Oppland musikkråd er et fellesorgan for musikklivet i regionen.

Hedmark og Oppland musikkråd representerer det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner i kultur- og skolesektoren. Deres årsmøte består av 13 medlemsorganisasjoner og rundt 30 aktive lokale musikkråd – som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 800 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, band)

Musikkrådet formidler og informerer om ulike tilskuddsordninger, tilbyr veiledning av søknader, og arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene, samt musikkopplæringen i regionen m.m.

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere