Galleri Hamar kulturhus
Lørdag, 19. Oktober 2019
12:00-15:00

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere har sin juryerte årsutstilling i Galleriet.

I denne utstillingen har juryen valgt 81 arbeider av 76 medlemmer. Utstillingen er variert og spenner vidt - fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur.

Utstillingen åpnes av kultursjef Morten Midtlien og musikalsk innslag ved Ivan Ivantchev. Det blir kunstvandring med samtale om enkeltverk - om hva vi ser, kunstnerens intensjon, verkets teknikk og oppbygning.

Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK) og kurator er Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud.

Kunstvandring kl. 13:00 ved Thomas Wilhelmsen, grafiker og pedagog.
Thomas Wilhelmsen tar oss med på en vandring i utstillingen blant maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk, collage og skulptur. Han vil stanse ved utvalgte kunstverk og fortelle om hva vi ser, kunstnerens intensjon, verkets teknikk og oppbygning.

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en forening for alle visuelle kunstnere, uavhengig av retning og bakgrunn. Foreningen praktiserer juryert medlemsinntak og opptak basert på kunstnerisk kvalitet. Foreningen har regionale grupper og er nå på over 250 medlemmer spredt over hele landet. Foreningen er et samlende forum som arbeider for å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. NFUK arrangerer årlig landsutstillinger som juryeres av en fagjury og som kurateres.

  Havn. Collage av Eli Oftedahl Sømme.

 Arrangør: Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere