Klubbscene Rolf Jacobsen
Onsdag, 28. oktober 2020
19:00-20:30

Litterær samtale med Demian Vitanza og kildepersonen i Dette livet eller det neste. Samtaleleder: Ole Øyvind Sand Holth

I 2017 gav Demian Vitanza ut romanen Dette livet eller det neste basert på samtaler med en norsk fremmedkriger utført i et fengsel i Norge. I romanen får vi høre livshistorien til Tariq Kahn, som vokser opp i Halden. En rekke hendelser fører til at Tariq bestemmer seg for å reise ned til frontlinjene nord i Syria for å delta i jihad på opprørerne sin side. I Syria går han sammen med grupper som kjemper mot regjeringsstyrkene til Bashar al-Assad, og oppholdet varer fra september 2013 til etter nyttår 2014. Romanen viser hvordan et valg om å frivillig reise ned til krigssonen i Syria kan oppstå, og den presenterer et skjønnlitterært alternativ til mediebildet av syriafarere. Vi får høre Tariqs fortelling, der spørsmålet om hva som faktisk skjedde i Syria, forblir åpent og uoppklart for å beskytte personer rundt Tariq og han selv.

Utgangspunktet for romanen var et skrivekurs Vitanza holdt i Halden fengsel, der han møtte kildepersonen. Til Litteraturscena kommer både Vitanza og kilden, og tema for samtalen er blant annet skrivekurset, arbeidet med romanen, utfordringene med å skildre krigserfaringer og hvorfor boka ble skrevet som en roman.

Samtaleleder er Ole Øyvind Sand Holth, utenriksjournalist i Klassekampen, som i fjor gav ut boka En helvetes jobb. Elizabeth Hoff og hennes sju år i Syria. Elizabeth Hoff var sjef for WHO i Syria, og boka er skrevet etter at Holth fulgte Hoff og teamet hennes i tre år.

Litteraturscena er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Dette arrangementet er ett av fire med tematikken «I krigens kjølvann»: Med utgangspunkt i senere års kriger, eller konflikter som står i fare for å blusse opp, vil vi rette blikket mot de vidtrekkende følgene av kriger og krigserfaringer. Hva sier disse krigene om oss – som mennesker, medmennesker og samfunn? Klarer vi å ta inn over oss opplevelsene til alle de som har flyktet til Norge på grunn av krig? Hvordan takler man å leve med minnene og traumene når krigen er over? Er det mulig å oppnå forsoning i ettertid? Dette er noen av de temaene vi med disse arrangementene vil løfte fram via nyere skjønnlitteratur og sakprosa.

De neste arrangementene er:

29. november: Foredrag ved Hilde Frafjord Johnson

2021: Sumaya Jirde Ali i samtale med Lars Petter Sveen om Fem stjerner og Fem skygger

Arrangementet er gratis men pga. behov for mulighet til smittesporing må en gratis billett medbringes.

Trykk på "kjøp billett" knappen for å sikre deg en plass i salen.