Søk

ROM FOR ALLE - Utstilling

Mangfold er å få sitte ved bordet - Inkludering er å ha en stemme - Tilhørighet er å få den stemmen hørt.

Medborgerskap handler om at alle i befolkningen blir behandlet som likeverdige medlemmer av, og tar aktiv del i samfunnet. Samhold og betydningen av tilhørighet er viktige dimensjoner av medborgerskap. 

ROM FOR ALLE er et refleksjonskammer. Globale tema som krig og konflikt, demokrati og medborgerskap står sentralt. Hvordan forholder vi oss til dette i en lokal kontekst?

Av 193 ratifiserte land i verden i dag, er 110 av dem representert i Hamar. Er vi bevisste på hvor glokalt vårt lokalsamfunn i virkeligheten er? 

“Inspirasjonen til den sirkulære formen kommer fra et mål om å være inkluderende: vi er alle del av en global familie som påvirkes av hverandre”. - Chiara Nath, tverrfaglig designer


Sentralt i utstillingen står en 2,5m globus laget av Bashir Othman. Innholdet her løfter frem noen av FNs viktige og reflekterende bærekraftsmål, og trekker paralleller til det arbeidet Stoppested Verden gjør utover det å være en festivalarrangør.

Ifølge FN har det aldri vært så mange mennesker på flukt siden andre verdenskrig. I Norge går debatten rundt hvorvidt vi skal ta imot flere flyktninger eller ikke. Fokus er på kostnader og statistikk. Hvordan reflekterer vi rundt bosatte flyktninger i Norge som ressurs - og ikke livsløpskostnad? Hvem får delta i fellesskapet, sitte ved bordet og få sin stemme hørt?

LES MER OM UTSTILLINGEN HER

Utstillingsåpning: Torsdag 29. oktober kl. 18:00 / Galleri Hamar kulturhus

Utstillingsperiode: 29.10. - 31.12.

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere