Søk

Profesjonalitet og det som kan utfordre profesjonaliteten - et etikkseminar

Professor i filosofi Einar Øverenget leder seminaret, med innlegg av politisk kommentator Harald Stanghelle, tidligere forsvarssjef Harald Sunde og ordførerne Anita Ihle Steen og Einar Busterud.

Er vi bevisste på hvordan vi skal balansere felleskapets og egne interesser? Tenker vi godt nok gjennom eventuelle negative konsekvenser av våre handlinger og beslutninger? Er vi forberedt på dagens og morgendagens krav til oss, både som yrkesutøvere og privatpersoner? Tåler våre beslutninger å bli eksponert i media? Disse og mange andre problemstillinger blir belyst i seminaret.

Mer aktuelt enn noen gang
Hendelser de siste to årene, både innenfor og utenfor landets grenser, har aktualisert etikken mer enn noen gang. Hvilke dilemmaer står vi overfor? Hvordan kan etikken hjelpe oss å navigere? I seminaret 31. mai har vi dette som tema.

Professor i filosofi Einar Øverenget innleder og leder oss gjennom et spennende program med innlegg fra bl.a. politisk kommentator Harald Stanghelle, tidligere forsvarssjef Harald Sunde og ordførerne Anita Ihle Steen og Einar Busterud.

Belyser etikkens betydning for oss som beslutningstagere
- Vi er stolte av å ha fått etablert denne spennende forsamlingen, sier Hilde Stenseth i Hamar Rotary Klubb. - Vi gleder oss til å løfte frem etikkens betydning for oss som beslutningstagere. Etikk handler om valgene vi tar, hva vi gjør og hva vi ikke gjør, hvem vi tror på og hvem vi ikke tror på - hver dag, hele tiden.

I seminaret vil vi forsøke å belyse temaet etikk og profesjonalitet ut fra flere perspektiver. De siste to årene har vi stått oppe i en pandemi, siden midten av februar i år har det vært krig i Europa, vi opplever mangel på energi og vi har klimakrise, det er en kamp om sannheten og det er stadig vanskelig å rekruttere kvinner til politikken og andre viktige stillinger. 

Målet med formiddagen er at vi skal bli litt klokere og få noen nye etikkverktøy som kan være til nytte hver dag.

Deltagelse koster kr 500,- pr person. For de som ønsker kursbevis - 3 timer etikk - er kursavgiften kr 750,-. Overskuddet fra arrangementet går i sin helhet til aktivitet for Ukrainske flyktninger som kommer til vår region.

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere