Søk

En utstilling med rom for alle

Er du bevisst på hvor glokalt vårt lille lokalsamfunn i virkeligheten er? Stoppested verden viser deg utstillingen og refleksjonskammeret «Rom for alle», med medborgere fra hele verden. Utstillingen finner du i Galleri Hamar kulturhus, er åpen for alle og står til 28. februar.

 

Siden 2008 har festivalen Stoppested Verden skapt arenaer for mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. De har jobbet som brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv, og har gjennom festivalskolen (et samarbeid med regionens læringssentre) har mer enn 320 deltakere fra 46 ulike land fått mulighet til å få sin stemme hørt og evner sett.

Nå er de aktuelle med utstillingen «Rom for alle», et refleksjonskammer for globale temaer som krig, konflikt, demokrati og medborgerskap. For hvordan forholder vi oss til dette i en lokal kontekst?

Sentralt i utstillingen står en 2,5m globus laget av Bashir Othman. Innholdet her løfter frem noen av FNs viktige og reflekterende bærekraftsmål, og trekker paralleller til det arbeidet Stoppested Verden gjør utover det å være en festivalarrangør.

Ifølge FN har det aldri vært så mange mennesker på flukt siden andre verdenskrig. I Norge går debatten rundt hvorvidt vi skal ta imot flere flyktninger eller ikke. Fokus er på kostnader og statistikk. Hvordan reflekterer vi rundt bosatte flyktninger i Norge som ressurs - og ikke livsløpskostnad? Hvem får delta i fellesskapet, sitte ved bordet og få sin stemme hørt?

Utstillingen finner du i Galleri Hamar kulturhus frem til 28. februar. 

Les mer om utstillingen her

 

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere