Søk

EN GOD RELASJON GIR GOD MOTIVASJON

Det siste året har vært preget av mangel på fysisk tilstedeværelse, på samspill, konserter og oppvisninger. Mye har vært skrinlagt i lang tid for Kulturskolen. Så - klarer elevene å holde seg motiverte i koronaens tid?

Svaret er ja ifølge Anette Solberg, rektor ved Hamar kulturskole. Undervisningen gikk fra å være analog til i stor grad å være digital (helt til 20.01.21), og der alle måtte hive seg rundt. Settingen ble ganske annerledes. Solberg er likevel positivt overrasket over utfallet, korona til tross;

Stabile elevantall

-Elevantallet er stabilt, interessen stor - det har faktisk nesten ikke vært frafall! Jeg tror mye av årsaken til det er at lærerne har klart å opprettholde en god relasjon til hver enkelt elev, noe jeg tror er en forutsetning for all læring. Med digital undervisning og skjerm blir relasjonen bare enda mer synlig. Det pedagogiske er viktig, og der har lærerne vært superdyktige – all honnør til dem!  

Smidige foreldre

I tillegg til å berømme løsningsorienterte lærere, noen av dem med små barn hjemme, ønsker Solberg også å berømme smidige foreldre.

-Det er jammen ikke bare lett å ha kulturskolebarn/ungdom hjemme heller. Visse utfordringer er det i denne spesielle tiden.

Gjør det beste ut av situasjonen

Når kulturskoletilbudet blir annerledes enn de opprinnelige forutsetningene, kunne skolen kanskje fryktet noen negative reaksjoner. Dette har ifølge Solberg ikke vært noe problem;

-Selv om undervisningen har vært mer eller mindre digital helt fram til 20. januar, tilsier tilbakemeldingene våre at nesten alle synes den digitale undervisningen har fungert tilfredsstillende ut fra gjeldende forhold. Det er positivt at alle gjør det beste ut av situasjonen - og det er nærliggende å tenke at lærerne har gjort noe riktig!
 

  Elev Erle, lærer Ida Kristine Hansen

 

  Elev Jakob, lærer Ida Kristine Hansen

 

  Elev Henrik, lærer Ivan Ivantchev

 

  Elev Ingvild, lærer Jagoda Szostak

Foto: Hamar kulturhus - Trine Texnæs

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere