Søk

Det åpnes opp for øvingsaktiviteter.

På grunn av nedgang i smitte i Hamar de siste dagene, lempes det på noen av de lokale reglene som ble innført forrige uke.

Endringer som trer i kraft fom onsdag 4. november:
Det åpnes opp for fritidsaktiviteter, og grensen for antall personer på innendørs arrangement i offentlig regi økes fra 20 til 100 personer.

Det betyr at det igjen er åpent for øringsaktiviteter i Kulturhuset. Lag og foreninger som er berørt av dette får beskjed direkte.

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere