Klubbscene Rolf Jacobsen
Mandag, 4. November 2019
12:00-13:00

De første trykte bøkene skal ut for første gang på hundre år. I anledning Bokåret 2019 tar Nasjonalbiblioteket de to første norske trykte bøkene med på reise til utvalgte steder i Norge, og Hamar er et av disse!

De 500 år gamle bøkene blir fraktet i en spesialbygd koffert for visning i Rana, Sarpsborg, Bergen, Ørsta og Hamar før de blir del av den bokhistoriske utstillingen som åpner i Nasjonalbiblioteket til høsten.

– Så vidt vi kjenner til har ikke bøkene vært utenfor granittveggene her på Solli plass i Oslo siden de kom hit for mer enn hundre år siden, seier avdelingsdirektør for Fag og forsking Hege Stensrud Høsøien.

De to bøkene, Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense, ble trykt i 1519. Den første er ei messebok for Norge, mens den andre er ei håndbok i liturgiske seremonier for prester. I Nasjonalbiblioteket blir bøkene oppbevart dypt under bakken i et nøye regulert klima. Bare en sjelden gang blir de hentet opp fra sikringsmagasinet.

I samarbeid med 500-årsjubileet har det vært stor interesse for bøkene, og Nasjonalbiblioteket har forsøkt å finne en løsning slik at flere skal få se de.

– Med hjelp fra konservatorene våre har vi fått laget en spesialbygd koffert som sikrer de sårbare bøkene mot temperatursvingninger og andre ting som kan skade de under transporten. Kofferten er den første i sitt slag her i landet, forteller Hege Stensrud Høsøien.

Det er konservator Chiara Palandri og forskingsbibliotekarene Bente Lavold, Siv Frøydis Berg og Nina Korbu ved Nasjonalbiblioteket som skal vise frem bøkene i utvalgte kommuner og bibliotek rundt omkring i Norge.

 

Arrangør: Hamar bibliotek


Andre stoppestedene på turneen:
Rana folkebibliotek, onsdag 15. mai
Borgarsyssel Museum i Sarpsborg, mandag 27. mai
Bergen Offentlige bibliotek, tirsdag 28. mai
Nynorsk kultursentrum i Ørsta, 28. august
Hamar bibliotek 4.november


Fra 19. september kan du se bøkene på Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo, i utstillinga "Lause typer og stramme bind." Norske trykte bøker i 500 år.

BOKÅRET 2019:
De to bøkene er startpunktet for historia til den trykte boka i Norge, og 500-årsjubileet blir markert over heile landet i 2019, med arrangement som fremmer lesing og leselyst.

Alle folkebibliotek, fag- og forskingsbibliotek får tilbud om ei plakatutstilling om den norske bokhistoria.

Høsten 2019 åpner Nasjonalbiblioteket den bokhistoriske utstillingen "Lause typer og stramme bind." Norske trykte bøker i 500 år (19.09.2019–18.01.20) på Solli plass i Oslo, og holder en rekke publikumsarrangementer knyttet til denne.