Klubbscene Rolf Jacobsen
Torsdag, 2. november 2023
19:00-20:00
Arrangementet er gratis, men du må ta ut en gratisbillett. Den finner du på den grønne billettknappen.

Verdens største litterære gåte.

Geir Uthaug tar publikum med på en reise gjennom historien. Underveis vil vi se på hva vi vet om «mannen fra Stratford» og hva som er myter og fortellinger.

I 2023 markeres 400-årsjubileet for Shakespeares førstefolio verden over. Førstefolioen vil også bli behørig omtalt i foredraget som også går inn på hva Shakespeare visste om jus, astronomi, geografi, medisin, hofflivet og magi. Hvor kan han kan ha fått all denne kunnskapen fra, og er det i det hele tatt forenlig med det dokumentene viser om «mannen fra Stratford?»  Vi er inne i en historisk fase da mye kan endres, også bildet vi har av William Shakespeare.

Geir Uthaug er en norsk forfatter, lyriker, gjendikter og oversetter. Han arbeidet også i flere år som kritiker og anmelder i Aftenposten og NRK. Uthaugs hovedområde som gjendikter er den engelske romantikken.