Multisal Pauline Hall
Torsdag, 20. april 2023
11:00-12:00

Foreleser er Harald Stanghelle, journalist og tidligere redaktør.

Hvordan takle en av de største kriser siden andre verdenskrig.


Harald Stanghelle Harald Stanghelle er journalist og redaktør fra Stanghelle i Hordaland. Han var leder i Norsk Redaktørforening fra 2009 til 2018, og politisk redaktør i Aftenposten 2000–2014. Fra 2014 til 2018 var han redaktør og sjefredaktørens stedfortreder. Stanghelle er en profilert debattant og meningsbærer om politikk og samfunnsspørsmål i vid forstand gjennom mange år.


Seniorakademiet sitt program våren 2023:

09. februar: Jens Bjørneboe – en fortellerforestilling
Foreleser: Kari Kirkeby

16. mars: Stamceller i hjernen og i hjernekreft.
Foreleser: Iver Arne Langmoen, professor Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

20. april: Europa, hvor var du, hvor er du, og hvor går du?
Foreleser: Harald Stanghelle, Journalist og tidligere redaktør

11. mai: For syk for fengsel – for frisk for psykiatrien.
Foreleser: Lars Lien, professor i psykiatri og leder for Norsk psykiatrisk forening, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri

8. juni: Lokalvalget 2023 – Hvorfor er det viktig og hva sier analysen?
Foreleser: Jon Helge Lesjø, sosiolog og professor ved Høgskolen i Innlandet og valgekspert for NRK


Seniorakademiet Hamar skal være et forum for menneskelig kontakt og for utveksling av kunnskaper og erfaringer. Alle interesserte kan bli medlem. Medlemskap koster 500 kroner per halvår. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per gang.

Informasjon for å bli medlem, finner du på denne linken: folkeuniversitetet.no