Klubbscene Rolf Jacobsen
Mandag, 9. mars 2020
19:00-20:30

Likestillingsutfordringer blant barn og unge. Loveleen Rihel Brenna presenterer UngIDag-utvalgets rapport om temaet.

Før jul la UngIDag-utvalget fram sin NOU «Jenterom, gutterom og mulighetsrom». Dette er den første norske offentlige utredningen som ser spesielt på likestilling i oppveksten.

UngIDag-utvalget beskriver et overordnet utfordringsbilde der mange jenter opplever høy grad av stress og psykiske vansker som følge av strenge krav til prestasjon, og der mange gutter opplever trange rammer for hvem de kan være som gutt.

UngIDag-utvalget peker særlig på at skoler og barnehager må få kompetanse på å gjøre mulighetsrommet større for barn og unge av alle kjønn.

Utvalgsleder Loveleen Rihel Brenna kommer til Hamar 9.mars for å presentere UngIDag-utvalgets utredning.

 

Et samarbeide mellom Hamar bibliotek og Likestillingssenteret.

Foto: Anders Bergersen