Søk

Øvingssaler

I Kulturhuset myldrer det av mennesker som driver med alt fra kor og korps til teater og dans i våre akustisk- og funksjonelt tilpassende øvingssaler på fast basis.

 

Dansesal Alf Prøysen

Dansesal Alf Prøysen er en sal rigget for dans på cirka 140 kvadratmeter. Salen har speil og barrer, samt ett gulv med pålagt dansematte. Det finnes i salen ett PA oppsett m/mikser.

Dansesalen brukes til daglig av Hamar Kulturskole , samt leies ut til lag/foreninger på fast basis.

 

Teatersal Hulda Garborg

Teatersal Hulda Garborg er en flerbrukssal på cirka 140 kvadratmeter. Salen kan rigges til enkle teatersoppsetninger/konserter med inntil 75 publikumsplasser . Salen er rigget akustisk for tale og lydsvak musikk med middels etterklang.

Teatersalen brukes i dag som en kombinert teatersal/korsal og den leies ut til lag/foreninger på fast basis.

 

Korpssal Ole Edvard Antonsen

Korpssal Ole Edvard Antonsen er en sal rigget for lydsterk musikk på cirka 170 kvadratmeter. Salen er satt opp med notestativ og stoler. Salen er rigget akustisk for lydsterk musikk med liten/middels etterklang . Kan brukes til konserter med inntil 100 tilhørere.

Korpssalen brukes til daglig av korps og strykeorkester , den leies ut til lag/foreninger på fast basis.

 

Korsal Ragnar Røgeberg

Korsal Ragnar Røgeberg er en sal rigget for vokal på cirka 140 kvadratmeter. Salen er rigget med notestativ, stoler og piano. Salen er rigget akustisk for lydsvak fremføring med god etterklang for vokal og lydsvake instrumenter. Kan brukes til konserter med inntil 75 tilhørere.

Korsalen brukes til daglig av Hamar Kulturskole , samt leies ut til lag/foreninger på fast basis.

 

 

Finn ut mer om hvilke lag og foreninger som benytter seg av våre øvingssaler

 

Korsal Ragnar Røgeberg

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere