Klubbscene Rolf Jacobsen
Onsdag, 26. januar 2022
19:00-20:00
Pga gjeldene smittevern ønsker vi at billetter hentes ut på forhånd og at publikum bruker munnbind under hele arrangementet.

I kjølvannet av finanskrisa gav poeten Øyvind Berg ut essaysamlingen Poesi og lærepenger (2009). Spørsmålene om hva penger betyr og hvordan de påvirker, fortsetter med minst like stor styrke i dag, denne gangen med en global pandemi som setter dagsorden og påvirker framtidsutsikter.

Litteraturscena har derfor bedt Berg om et nyskrevet føredrag i forlengelsen av essaysamlinga Poesi og lærepenger, men med den økonomiske situasjonen skapt av korona som nytt bakteppe.

En krise skaper alltid nye muligheter, og spørsmålet blir da hvem som griper disse og hvilke virkemidler de bruker. Dette foredraget vil handle om krisehåndteringen og konsekvensene av denne, for konsekvensene er store for mange, og de hviler på forutsetninger på flere nivåer. Viktige politiske beslutninger er blitt avpolitisert, og pengepolitiske institusjoner, som de forskjellige landenes sentralbanker, er satt i en gisselposisjon. En påstått systemtvang har framtvunget enorme overføringer til de aller mest velstående. Denne nye omfordelingspolitikken, samt hva slags ideologiske forestillinger som ligger til grunn for den, vil stå sentralt i foredraget. I norsk sammenheng har forskjellsbehandlingen det siste tiåret både vært ekstrem og kraftig underkommunisert.
 

Øyvind Berg er poet, dramatiker og oversetter. Forfatterskapet strekker seg fra 1982 og fram til i dag. Hans siste utgivelser er Roseromanen (2019), gjendiktninger av to skuespill av Bertolt Brecht og oversettelsen Kjangs i havet etter en kortroman av William S. Borroughs. Han har holdt flere foredrag om økonomisk teori og pengepolitikk, og dette foredraget følger opp en vedvarende interesse for penger og deres forgreininger.


Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Arrangementet inngår i en serie med tematikken «Pengene eller livet».

Litteraturscena er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet.