Søk

HEDMARK OG OPPLAND MUSIKKRÅD

Driver du med musikk og trenger råd om tilskuddsordninger, kurs og opplæring eller kanskje hjelp med søknader? Hedmark og Oppland Musikkråd er møteplassen for alle som driver med musikk i regionen.

Hedmark og Oppland musikkråd er paraplyorgani­sasjonen for musikklivet i regionen og regionledd av Musikkens studieforbund. Musikkrådet har 15 regionale medlemsorganisasjo­ner og rundt 30 aktive lokale musikkråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 800 lag (kor, korps, orkester, folkemu­sikklag, trekkspillklubber, storband, rockegrupper mm.).

Hovedoppgaven er å være felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen.

 

Musikkrådet

 • formidler voksenopplæringstilskudd til opplæring i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund
 • utfører veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk
 • arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene
 • driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunene og kommunene
 • informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • tilbyr egne kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • arbeider for bedre musikkopplæring i samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • er det lokale musikklivets kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylkene
 • samarbeider med fylkeskommunene, bl.a Kulturkort for ungdom, plansaker og spillemidler til kulturbygg
 • er høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og kan gi råd om prosesser og planer
 • måler akustikk i konsert- og øvelokaler - kontakt oss for tilbud

 

Foto: Svein Sjølie

Besøksadresse:

Torggata 100, Hamar (Hamar kulturhus)
Musikkrådet befinner seg i "Mesaninen" (2. etasje) i Foaje Nord i Hamar kulturhus

Kontakt:

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Nettside:

www.musikk.no/ho

www.musikklokaler.no

 

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere