Kirsten Flagstad-salen
Onsdag, 15. februar 2023
20:00-21:00

Tittelen er basert på det samiske uttrykket «Birget», som betyr mestring og overlevelse i et miljø i endring. I Birget inviterer koreograf Elle Sofe Sara, kunstner Joar Nango og Carte Blanche publikum til en helbredende bro mellom fortiede generasjoner og institusjonell skyld.

Dans om statsovergrep og forsoning.
Elle Sofe Sara og Joar Nango retter et lekent, men kritisk blikk på statens måte å håndtere koloniarven på i Carte Blanches nye danseforestilling.

De siste tiårene har flere vestlige stater satt ned kommisjoner for å undersøke historien til minoritetsgrupper utsatt for systematiske statsovergrep. Eksempler på dette er apartheidregimet i Sør-Afrika, internatsystemet i Canada og systematisk undertrykkelse av det samiske folket og inuittene i de nordiske statene.

Gjennom forestillingen skal vi samle, lytte og bygge en kollektiv bevegelse som synliggjør levd forsoning, fremfor bare å formalisere den. «BIRGET; Ways to deal, ways to heal» tar et lekent, men kritisk blikk på Statens måte å håndtere sin koloniarv på.


Co-produseres av Den Norske Opera & Ballett, Festspillene i Bergen 2023 og Nordic Next
Carte Blanche - NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS

Biografier:
Elle Sofe Sara (f. 1984) er koreograf og regissør, og bor og virker i Guovdageaidnu (Kautokeino) i Finnmark. Hun har laget dansejoikeforestillingen Vastadus eana – The answer is land og flere prisbelønte kortfilmer. Saras kunstneriske arbeider avdekker ofte et rom hvor fortid og nåtid faller sammen, en kollasj av samisk fysisk- og åndelighet og enkle virkemidler. Sara har en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, og hun var festivalprofil under Festspillene i Nord- Norge (2020, 2021). Nå er hun i gang med å lage sin første spillefilm, som også blir verdens første joikemusikal på film. 

Joar Nango (f. 1979) er arkitekt og kunstner, bosatt i Tromsø. Han praktiserer i grenselandet mellom kunst og arkitektur, og integrerer ofte publikum i sine installasjoner. Nango studerte arkitektur ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet mellom 2002 og 2008, og har også utvekslet til Bergen Arkitekthøgskole og Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango var med å starte det idealistiske arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), og var Festspillkunstner under Festspillene i Bergen 2020. 


SAMISK TEKST
BIRGET; Ways to deal, ways to heal (davvisámegiella)

Carte Blanche, Norgga našunála lávdi dálááiggedánsii, rahpá 2023 giđđaáigodaga Oslos, Den Norske Opera & Ballet lávddis čájáhusain «BIRGET». Dán leaba ovttasráhkadan koreográfa Elle Sofe Sara ja dáiddár Joar Nango.

Čájáhusa namma lea Birget. Dat muitala ahte olmmoš nagoda ja ceavzá rievddalmas dilis. Čájáhusain «BIRGET» de Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche bovdejit geahččat hávddodeaddji oktavuođa olbmuid geat jávohuvve ja institušuvnnalaš sivalašvuođa gaskkas.

Maŋemus logijagiin leat olu oarjemáilmmi riikkat ásahan kommišuvnnaid guorahallat unnitlogujoavkkuid historjjá geat leat gillán stáhta systemáhtalaš veahkaválddi. Ovdamearkan namuhit Lulli-Amerihká apartheidstivrema, Kanada internáhttavuogádaga ja mo davviriikkat leat systemáhtalaččat deaddán sámi álbmoga ja inuihtaid.

Sáhttá go traumaid ja persovnnalaš historjjáid juogadeapmi ásahit empáhtalaš oktasašlanja mii dahká ahte fas oažžu áigái luohttevaš oktavuođaid stuorra stáhtain.

Čájáhusas mii čohkket, guldalit ja ráhkadit kollektiivvalaš lihkastaga mas oaidnit eallilan soabahusa, dan sadjái go dušše formáliseret dan. «BIRGET» geahččá leaikkastalli, muhto moaitevaš čalmmiin vuogi movt Stáda lea duhppeniežas kolinisttalaš árbbi.


Elle Sofe Sara (r.1983) lea koreográfa ja rešisevra. Son orru ja bargá Guovdageainnus Finnmárkkus. Son lea ráhkadan dánsačájáhusa luđiin «Vastadus eana- The answer is land» ja maiddái máŋggaid bálkkašuvvon oanehisfilmmaid. Elle Sofe dáiddalaš doaimmas lea dávjá sadji addojuvvon dasa ahte ovddeš ja dáláš deaivvadit, mas oidno fysalaš- ja vuoiŋŋalašvuohta ja čielga gaskaoamit. Sara lea KHIOs váldán koreográfiija MA, ja lea leamaš festiválprofiila Davvi-Norgga riemuin Hársttákas (2020, 2021) ja dál son lea bargamin vuosttaš speallofilmmain mii lea máilmmi vuosttaš juoiganmusikála filbma.


Joar Nango (f.1979) lea arkiteakta ja dáiddár. Son orru Tromssas. Su doaimmas leat lávgalaga dáiddá ja arkitektuvra, ja dávjá váldojit geahččit fárrui su installašuvnnaide. Son lea lohkan arkiteaktan NTNUs áigodagas 2002-2008. Son lea maid leamaš lonohallamis dáppe: BAS ja Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango lea okta álggaheddjiin idealisttalaš arkiteaktakollektiivva Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), ja lei Bergena Festspillaid 2020 Festspilladáiddár.