Søk

INNLANDET MUSIKKRÅD

Driver du med musikk og trenger råd om tilskuddsordninger, kurs og opplæring eller kanskje hjelp med søknader? Innlandet musikkråd er møteplassen for alle som driver med musikk i regionen.

Innlandet musikkråd er paraplyorgani­sasjonen for musikklivet i regionen og regionledd av Musikkens studieforbund. Musikkrådet har 18 regionale medlemsorganisasjo­ner og rundt 30 aktive lokale musikkråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 900 lag (kor, korps, orkester, folkemu­sikklag, trekkspillklubber, storband, rockegrupper mm.).

Hovedoppgaven er å være felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen.

 

Musikkrådet

 • formidler voksenopplæringstilskudd til opplæring i musikk og dans gjennom Musikkens studieforbund
 • utfører veiledning og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk
 • arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene og -lagene
 • driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunene og kommunene
 • informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • tilbyr egne kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • arbeider for bedre musikkopplæring i samarbeid med grunnskolene, kulturskolene og fritidsmusikklivet
 • er det lokale musikklivets kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylkene
 • samarbeider med fylkeskommunene, bl.a Kulturkort for ungdom, plansaker og spillemidler til kulturbygg
 • er høringsinstans for lokale og regionale kulturhusprosjekter, og kan gi råd om prosesser og planer
 • måler akustikk i konsert- og øvelokaler - kontakt oss for tilbud

 

Foto: Svein Sjølie

Besøksadresse:

Torggata 100, Hamar (Hamar kulturhus)
Musikkrådet befinner seg på "Mesaninen" (2. etasje), inngang Foajé Hamar kulturhus

Kontakt:

Innlandet musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: innlandet@musikk.no  

Nettside:

http://www.musikk.no/innlandet 

 

 

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50

Samarbeidspartnere