Denne dagen kan du være flue på veggen og se og lytte til øvinger i øvingslokalene, se hvordan kostymer og scenerekvisita blir produsert i Teater Innlandet, bli med guider på omvisninger eller vandre fritt fra aktivtet til aktivitet. 

Velkommen til et unikt innblikk bak sceneteppet!